โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ CK-PAPER

 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

แหล่งเรียนรู้

 
       โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ (CK-PAPER) เป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Constructionism โดยใช้การเรียนรู้ในรูปแบบ Learning by doing เพราะการเรียนรู้จะเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวความคิด การเปิดใจยอมรับ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เกิดประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย...

More>>

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 6 เดือน ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรก จะเป็นการฝึกเจริญสติ สมาธิ ให้อยู่กับตัวเอง เพื่อเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ การเปิดทัศนคติ/แนวความคิดในการทำงาน พร้อมกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในตลอดหลักสูตรนี้...

More>>

 

       วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ครอบครัว และที่ทำงาน โดยการสังเกต ใคร่ครวญ เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหาได้อย่างถูกต้อง

       ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะมีการนำเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาในงานที่ตนเองได้รับผิดชอบต่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งผู้เรียนจะนำองค์ความรู้จากการอบรมในช่วง 3 เดือนแรก มาใช้ในการบริหารโครงการที่ตนเองสนใจ โดยใช้ระยะเวลาในการทำโครงการประมาณ 3 เดือน ซึ่งตรง Concept ของ Constructionism

 

 

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  3,159
Today:  5
PageView/Month:  35

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com